X

CENOVNIK

Cene usluga i način plaćanja se dogovaraju sa svakim klijentom posebno u zavisnosti od obima posla i specifičnih zahteva komitenta.

KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA DOČKA

knjigovodstvene usluge za preduzeća i preduzetnike dočka

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE

knjigovodstvene usluge za budžetske korisnike dočka

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

ZA BUDŽETSKE KORISNIKE

registracija preduzeća dočka

REGISTRACIJA

PREDUZEĆA

tumačenje zakona i propisa dočka

TUMAČENJE

ZAKONA I PROPISA